Styret i Amasone

Leder
Linda Krisitiansen
mob: +47 415 12 436
epost: leder@amasone.no

Sportslig Leder/Styremedlem
Erik Dreier
mob: +47 410 40 676
epost: erik.dreier@traveladvance.no

Johnny Kjørsvik
mob: +47 920 26 704
epost:johnny.kjosvik@eika.no

Medlemsansvarlig

epost: medlem@amasone.no