Årsmøte Amasone FK 2022

Amasone FK innkaller herved til Årsmøte

Dato: Onsdag 6. april 2022
Klokken: 20.30 – 21:30
Sted: BIF Huset Bødalen

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettige medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter fra medlemmene for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2021 samt revisjonsberetning
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Valg av styremedlemmer

Forslag til Årsmøtet sendes styret innen 31. mars 2022, frode.larsen@amasone.no
Alle dokumenter er tilgjengelige på møtet og vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider

Skulle det være spørsmål vedrørende årsmøtet kan disse sendes på epost eller kontakt Frode Larsen på mob 922 40 412

Papirer til årsmøtet – oppdatert 06.04.2022

Med vennlig hilsen

Amasone FK Styre