For å bli medlem i Amasone FK må du melde deg inn i klubben.

Medlemskap koster kr 300 for aktive medlemmer og kr 150 for støttemedlemmer.

Innmelding skjer via Min Idrett

https://medlemskap.nif.no/Start/Index/608652

 

I tillegg til medlemskap må aktive medlemmer betale Aktivitetsgebyr for treninger og kamptilbud.

Aktivitetsgebyret varierer fra ca 2-4000 kr pr år alt etter kostnadene for trening og kamp for laget/aldersklassen. Medlemskontingenten faktureres en gang pr år, mens aktivitetsgebyret faktureres 2 ganger pr år.

Har du problemer med å betale så ta kontakt med klubben så finner vi sikkert en løsning.

 

Har du vært medlem og spilt fotball i en annen klubb tidligere så må det også meldes overgang til Amasone FK før du kan trene og spille kamper. Ta kontakt med din trener eller lagleder så får du hjelp med dette.