Innkalling til Årsmøte 2021

Amasone FK innkaller herved til Årsmøte

Publisert 25. februar 2021, oppdatert 17.03.2021

Årsmøtet vil bli avhold digitalt via Teams

Dato: Onsdag 24.mars 2021
Klokken: 19:00
Sted: Digitalt via Teams – benytt følgende lenge:
Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettige medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter fra medlemmene for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2020 samt revisjonsberetning
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Valg av styremedlemmer

Alle dokumenter blir lastet opp i møteinvitasjonen og vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider

Skulle det være spørsmål vedrørende årsmøtet kan disse sendes på epost eller kontakt Frode Larsen på mob 922 40 412

Trenger du hjelp til å delta på teamsmøte se følgende lenke: klikk her

Med vennlig hilsen

Amasone FK Styre