Om Amasone

Amasone FK ble etablert for å gi alle jenter i vårt nærmiljø som ønsker å spille fotball en mulighet til nettopp det.

Gjennom alle år har klubbene i Askers randsone hatt store problemer med å få til en god jentesatsing. Problemet har vært at lagene har hatt for få spillere. Dette har ført til at det har vært umulig å drive frem mer enn en og annen årsklasse. Den sammenhengende kjeden fra J13 til Damer har ingen fått til.

Vinteren 2008 samlet representanter for Vollen UL, Dikemark IF, Heggedal IL og IF Frisk Asker seg til møte for å finne ut hvordan en kunne gripe an problemstillingen. I utgangspunktet så løsningen ut til å være å stifte en overbygningsklubb hvor de 4 moderklubbene var «aksjonærer».

Sensommeren 2008 samlet representanter for klubbene seg igjen, men nå valgte Heggedal å avvente, mens Bødalen IF kom til. Det ble raskt klart at den opprinnelige overbygnings-tanken ikke ville være praktisk mulig på grunn av NIFs lovverk. Løsningen ble derfor å jobbe mot stiftelse av en ny klubb. Den nye klubben skulle ha samarbeidsavtaler med moderklubbene. Amasone FK ble stiftet på Kvinnedagen, 8. mars, 2009.

I dag har Amasone lag i klassene J14, J19, Kvinner Senior 4. divisjon og Kvinner  Senior 1. divisjon (7ér). Spillerne kommer primært fra Bødalen, Nærsnes og Vollen, samt noen fra Asker/Risenga.

Styret

Styret i Amasone består av:

Styret Amasone

Frode Larsen, Leder

Erik Dreier, Sportslig Leder

Vibeke Tonning, Kasserer

Tone Hellum, Nestleder og sekretær