Amasone FK innkaller herved til Årsmøte

NB Ny dato!!
Dato:
Onsdag 12. april 2023
Klokken: 19:00-20:00
Sted: Klubbhuset på Slemmestad

*Oppdatering, pga av jobb reise på flere styremedlemmer må årsmøtet forskyves til rett etter påske.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter fra medlemmene for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2022 samt revisjonsberetning
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Valg av styremedlemmer

Forslag til Årsmøtet sendes styret innen 2.april 2023, frode.larsen@amasone.no
Alle dokumenter er tilgjengelige på møtet og vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider

Skulle det være spørsmål vedrørende årsmøtet kan disse sendes på epost eller kontakt Frode Larsen på mob 922 40 412

Papirer Årsmøte 2022