Amasone FK innkaller herved til Årsmøte

Dato: Onsdag 28. mars 2023
Klokken: 18:00-19:00
Sted: Klubbhuset på Slemmestad

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter fra medlemmene for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2022 samt revisjonsberetning
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Valg av styremedlemmer

Forslag til Årsmøtet sendes styret innen 21. mars 2023, frode.larsen@amasone.no
Alle dokumenter er tilgjengelige på møtet og vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider

Skulle det være spørsmål vedrørende årsmøtet kan disse sendes på epost eller kontakt Frode Larsen på mob 922 40 412