Amasone FK Årsmøte

Dato: Torsdag 11. april 2024
Klokken: 20:30
Sted: Klubbhuset på Slemmestad

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter fra medlemmene for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2023 samt revisjonsberetning
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Valg av styremedlemmer

Forslag til Årsmøtet sendes styret innen 1.april 2024, frode.larsen@amasone.no
Alle dokumenter er tilgjengelige på møtet og vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider

Skulle det være spørsmål vedrørende årsmøtet kan disse sendes på epost eller kontakt med Tone Hellum 419 34 400 eller toneoh@gmail.com

Årsmøte papirer Amasone FK – 2023