Utsatt årsmøte

Årsmøte Amasone 31. mars utsettes, ny dato berammes senere.
Frist for avholdelse av årsmoter i idrettslag er utsatt til 15. juni (NIF).