Korona informasjon fra styret

Styret i Amasone fotballklubb bidrar på dugnaden til å få kontroll og til å stoppe smitten. 🙏🏽 Dette må vi gjøre sammen med våre medlemmer, fotballspillere, trenere, lagledere og foreldre. På den måten kan vi fortest mulig komme tilbake til normalen.

Alle treninger, kamper er allerede stoppet. Vi ønsker også å ta våre forholdsregler og utsetter fysiske møter. Dette innebærer blant annet at årsmøte som var berammet til 31. mars utsettes. Vi kommer tilbake med ny dato og tid så fort situasjonen normaliserer seg.

Vi vil forsøke å legge ut relevant informasjon fortløpende.

Vi er tilgjengelige for spørsmål og avklaringer både på FB og på e-post : leder2016@amasone.no
eller på telefon 900 19 398.

Vi oppfordrer samtidig til å ikke benytte seg av banene i denne perioden, til vi får annen beskjed fra myndighetene.

Styret, Amasone